Panelistisivut

Postitutkimus on kirjeen palvelutasoa seuraava paneelitutkimus, jota toteutetaan Postin toimeksiannosta.

Kierrokset

Kierros 9/2021 on päättynyt. Kiitos panelisteille!
Kierros 10/2021 on käynnissä.
Kierros 11/2021 on täynnä.
Kierros 12/2021 on täynnä.
Kierroksella 1/2022 on tilaa.
Kierroksella 2/2022 on tilaa.

Panelisteina voivat toimia 18 vuotta täyttäneet paneelikelpoiset yksityiset ja yritykset/yhteisöt.

Paneelikelpoisuus tarkoittaa, että panelisti tai hänen perheenjäsenensä ei saa olla töissä Posti-konsernissa, muussa posti-, jakelu- tai kuriiripalvelualan yrityksessä tai jossakin markkinatutkimusalan yrityksessä taikka edellä tarkoitettujen yritysten alihankkijalla.